Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Demex Jerzy Demiańczuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Okucia na miarę" - nowoczesna linia produkcyjna CNC i zaplecze laboratoryjne jako innowacyjny produkt klastrowy".

Celem projektu jest zbudowanie innowacyjnej linii produkcyjnej do wytwarzania okuć do łodzi i jachtów. Poprzez rozbudowę siedziby i utworzenie innowacyjnej linii produkcyjnej i zaplecza laboratoryjnego dojdzie do optymalizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Przewidywany wzrost zatrudnienie o 3 osoby.

Wartość projektu 1 125 600,00 zł
Dofinasowanie projektu z funduszy UE: 787 920,00 zł

demex feu Okucia na miare


Firma realizuje projekt nr RPO.05.01.00-20-0437/17, pt. "Inwestycje w odnawialne źródła energii przez PRZEDSIĘBIOSRTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "DEMEX" JERZY DEMIAŃCZUK"

Celem głównym niniejszego projektu jest dywersyfikacja przychodów, obniżenie kosztów działalności operacyjnej oraz negatywnego wpływu na środowisko przez PRZEDSIĘBIOSRTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "DEMEX" JERZY DEMIAŃCZUK poprzez uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej i instalację pompy ciepła.

loga fundusze eu 2019


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Demex Jerzy Demiańczuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Zrobotyzowana linia produkcyjna okuć do łodzi i jachtów jako innowacyjny projekt klastrowy i element koncepcji transferu przedsiębiorstwa do przemysłu 4.0". Numer projektu POPW.01.03.01-20-0003/19

Wdrożenie projektu pozwoli na dynamiczny rozwój firmy. Wyeliminuje bądź zminimalizuje ograniczenia dotyczące zasobów ludzkich wykorzystywanych do produkcji poprzez zastąpienie między innymi pracy spawaczy robotem spawalniczym, maszyn obsługiwanych manualnie poprzez maszyny sterowane numerycznie. Stworzenie innowacyjnej linii produkcyjnej pozwoli na optymalizację, automatyzację i robotyzację procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Innowacyjna linia produkcyjna pozwoli na skrócenie procesu produkcyjnego, zmniejszenie ilości reklamacji oraz zwiększenie wydajności pracy. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Przewidywany wzrost zatrudnienie o 4 osoby.

Wartość projektu netto: 2 688 591,82 zł
Dofinasowanie projektu z funduszy UE: 1 882 014,27 zł

RP271654621