Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Demex Jerzy Demiańczuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Okucia na miarę" - nowoczesna linia produkcyjna CNC i zaplecze laboratoryjne jako innowacyjny produkt klastrowy".

Celem projektu jest zbudowanie innowacyjnej linii produkcyjnej do wytwarzania okuć do łodzi i jachtów. Poprzez rozbudowę siedziby i utworzenie innowacyjnej linii produkcyjnej i zaplecza laboratoryjnego dojdzie do optymalizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Przewidywany wzrost zatrudnienie o 3 osoby.

Wartość projektu 1 125 600,00 zł
Dofinasowanie projektu z funduszy UE: 787 920,00 zł