Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Demex Jerzy Demiańczuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Okucia na miarę" - nowoczesna linia produkcyjna CNC i zaplecze laboratoryjne jako innowacyjny produkt klastrowy".

Celem projektu jest zbudowanie innowacyjnej linii produkcyjnej do wytwarzania okuć do łodzi i jachtów. Poprzez rozbudowę siedziby i utworzenie innowacyjnej linii produkcyjnej i zaplecza laboratoryjnego dojdzie do optymalizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Przewidywany wzrost zatrudnienie o 3 osoby.

Wartość projektu 1 125 600,00 zł
Dofinasowanie projektu z funduszy UE: 787 920,00 zł


Firma realizuje projekt nr RPO.05.01.00-20-0437/17, pt. "Inwestycje w odnawialne źródła energii przez PRZEDSIĘBIOSRTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "DEMEX" JERZY DEMIAŃCZUK"

Celem głównym niniejszego projektu jest dywersyfikacja przychodów, obniżenie kosztów działalności operacyjnej oraz negatywnego wpływu na środowisko przez PRZEDSIĘBIOSRTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "DEMEX" JERZY DEMIAŃCZUK poprzez uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej i instalację pompy ciepła.