Firma DEMEX w ramach promocji oferty produktowej wzięła udział w Międzynarodowych targach Wiatr i Woda w dniach 15-18 marca 2017, METS Amsterdam w dniach 14-16 listopad 2017 roku.

Targi Wiatr i Woda 2016

Targi METS w Amsterdamie 2016

Targi Wiatr i Woda 2017

Targi METS w Amsterdamie 2017

Udział w targach był zrealizowany został w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.